I-Witness: ‘Lihim sa Ilalim ng Siyudad,’ dokumentaryo ni Sandra Aguinaldo (full episode)

I-Witness: 'Lihim sa Ilalim ng Siyudad,' dokumentaryo ni Sandra Aguinaldo (full episode)
I-Witness: ‘Lihim sa Ilalim ng Siyudad,’ dokumentaryo ni Sandra Aguinaldo (full episode)

Aired: August 12, 2013

Sa mga nagdaang taon, isang lihim ang ikinukubli ng siyudad sa atin. Kung saan ang lihim na ito ay halos nakalimutan na nang dahil sa mabilis na pag-usad ng buhay, at natabunan na ng iba’t ibang mga gusali. Kumusta na kaya ang kalagayan ng underground tunnel na ito matapos ang mga dumaang digmaan, makalipas ang ilang taon? Samahan natin si Sandra Aguinaldo na balikan ang Fort Bonifacio Tunnel na matatagpuan sa Bonifacio Global City sa Taguig sa kanyang pagsiyasat sa lihim sa ilalim ng siyudad.

GMA Public Affairs

 Published on Dec 29, 2016

Facebook Comments - Click On The Comment Box. A Small Box Will Appear. Check That Box That Says "Add Post To Facebook".

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here